0
0

Mne 27 iulj postavili 3 implanta na nignie perednie. Pro6lo 3 mesjza menj vra4 osmotrel i sna4ala skazal 4to postavit postojnnie koronki a potom re6il postavit vremennie iz plastmassi na 1 mesjz a 4erez mesjz bydet stavit postojnnie a dengi za nix ogromnie. Podskagite kak mne bit sogla6atsj ili net S desnami on skazal 4to vse xoro6o i kost xoro6aj bez nara6ivanij

Изменен статус публикации
Добавить комментарий